YSK KURS


               Me har, på verkstaden vår i Sandvenhagen Industriområde, eigen avdeling med kurslokale. 

                            Nedafor ser du datoane for oppsette kurs; YSK Kombikurs og YSK Godstransport

                                         Ta kontakt i skjemaet om du ynskjer å melda deg på eller har andre spørsmål.      Ved behov for overnatting, finn me ei løysing for det.

    

                                                             

                                                               

                                                             

                                                   


                                                    YSK-Kombikurs (35t).  Oppstart i Norheimsund 15 februar 2022.                                                                                                        For meir info ring Dag Rykkje, mob: 97956975.

                                                    Hugs at du kan gjennomføre kurset 6 mnd før utløpsdato.                                                                                                                        Treng du overnatting ordner vi med det.

                                                    Helgekurs YSK-Godstransport blir vurdert gjennomført over nyttår.